Työntekijän opas menestykseen – Kehitä Leanin avulla!

Työntekijän opas menestykseen – Kehitä Leanin avulla! (144 sivua) Suosittu Lean-työntekijäopas vihdoinkin suomeksi! Helppolukuinen, Leanin keskeisiin kohtiin syventyvä teos. Painopiste standardisoinnin ja jatkuvan parantamisen yksinkertaisessa esittelyssä. Esitellyt Leanin osa-alueet koskettavat kaikkia – ja ne muodostavat perusteet menestykselliselle Lean-kulttuurille.

Quantity

OBS!

Suomalaisten kirjojen tilaamiseksi ota yhteyttä Suomen Lean-yhdistykseen
För finska böcker kontakta Lean Association of Finland 
To order Finnish books contact Lean Association of Finland

Työntekijän opas menestykseen – Kehitä Leanin avulla!

Nyt vihdoinkin saatavilla suomenkielinen käännös tästä Leanin työntekijäoppaasta! Teos on helppolukuinen opas Leanin keskeisistä kohdista. Kirjan tarkoituksena on yksinkertaisella ja opettavaisella tavalla luoda Lean-osaamisista kaikille organisaatiossa työskenteleville. Kirja syventyy konkreettisesti kuvaamaan erityisesti standardisointia ja jatkuvaa parantamista. Nämä Leanin osa-alueet koskevat kaikkia ja luovat pohjan menestykselliselle Lean-kulttuurille.

 

Kirja toimii myös tukena esimiehille, kun he valmentavat alaisiaan. Jokaisessa luvussa on kysymysosio, jota voidaan käyttää yhdistämään kirjan sanoma omaan toimintaan. Lisäksi kirja antaa erinomaisen perustan oman toiminnon konkreettisille ja käytännönläheisille Lean-koulutuksille.

 

Teoksessa kerrataan koko Lean-tie arvoista tuloksiin. Lisäksi syvennytään työntekijöitä ja esimiehiä/johtajia koskeviin periaatteisiin. Työntekijöitä koskevat periaatteet kuvaavat ajattelumallin, jolla parhaiten edesautetaan Lean-kulttuurin syntymistä organisaatioon. Periaatteita voidaan käyttää myös kehityskeskusteluiden pohjana. Johtajuutta koskevat leadership-periaatteet esitellään puolestaan siksi, että kaikki organisaatiossa ymmärtäisivät johtajan/esimiehen roolin Leania kohti pyrkivässä toiminnossa.

 Tekstinäyte

Kirjassa on 139 sivua. Mikäli haluat tutustua kirjan sisältöön ja rakenteeseen ennen ostopäätöksen tekoa, löydät lukunäytteen tämän linkin takaa. [Tulossa pian]

 Kirjaa suositellaan kaikille, jotka haluavat yksinkertaisen, helppolukuisen ja yksinkertaisen johdannon Leaniin. Jos haluat syventyä Lean-aihepiiriin, suosittelemme sinulle teoksiamme Lean – Muuta poikkeamat menestykseksi! sekä Johtajuus – Tee Leanista menestys! Jälkimmäinen kertoo, mitä johtajalta/esimieheltä vaaditaan johtaakseen organisaationsa kohti Leania. Nämä kolme kirjaa muodostavat sarjan ja näin ollen täydentävät toisiaan.

 

ISBN: 987-91-980372-7-2

139 sivua

 

Arvostelut

“Jos minulla olisi ollut tämä kirja aloittaessani Lean-tietäni, olisi matkani sujunut paljon nopeammin. Teos on hyvin opettavainen ja se kuvaa ajattelumalleja yksinkertaisesti ja selvästi. Teos sopii täydellisesti sekä työntekijöille että esimiehille. Opin uusia asioita, vaikka olen tehnyt työtä Leanin (SPS) parissa jo 15 vuoden ajan. Kirja kannattaa lukea!” Ulla Petman, vaihdelaatikoiden asentaja, Scania

 

”Erinomainen kirja, joka sisältää täydellisen filosofian, jonka pohjalta kehittää tehokkuutta ja organisaatiossa vallitsevia asenteita. Kirjassa on ajatuksia herättäviä esimerkkejä, jotka oikein sovellettuina tekevät minkä tahansa organisaation tehokkaammaksi rohkaisemalla työntekijöitä osallistumaan – ja osallistuminen puolestaan motivoi henkilöstöä ja vähentää sairauspoissaoloja.”

Fredrik Lönner, käsi- ja plastiikkakirurgian sairaanhoitaja, Sahlgrenin yliopistollinen sairaala

 

”Tätä kirjaa kaipasin, kun meidän Lean-matkamme alkoi. Kirja sisältää teoriaa, arkipäivän käytäntöä ja esimerkkejä, joista on kaikille hyötyä riippumatta siitä, missä kohtaa LEAN-matkaa on.”

Ander Pihl, Transfer Project Manager, Ericsson AB

 

”Tämä kirja ilmaisee selvästi ja tarkasti Leanin ytimen ilman, että se on raskasta luettavaa. Opas on työntekijälle täydellinen tapa ottaa ensimmäiset kehittämistyön askeleet.”

Jan Hellenberg, Object Leader Hardware Engineer, RUAG Space

 

 

”Kirja on helppolukuinen ja helposti ymmärrettävä. Kuvitukset ovat erinomainen täydennys tekstiin, sillä ne selkiyttävät ja vahvistavat viestiä. Lisäksi kirja rohkaisee lukijaa ajattelemaan tosissaan, kuinka hän voisi soveltaa Leania omaan työhönsä. Suosittelen tätä kirjaa koko sydämestäni.”

Frida Johansson, Biolääketieteen asiantuntija, Labmedicin Skåne

 

”Tämä kirja tulee löytymään kaikkien uusien työntekijöidemme työpöydiltä! Se keskittyy selkeästi siihen, mitä sinulta odotetaan työntekijänä ja mitä sinä ja yrityksesi voitatte pyrkiessänne kohti Leania. Lisäksi teos tarjoaa perusteellisen tietopaketin standardisoinnista ja kehittämistyöstä!”

Daniel Bergman, liiketoiminnan kehitys, Byggmax

 

”Kirjaa on helppo lukea ja ymmärtää, ja se on erinomainen opaskirja Lean-työn tueksi. Sekä Leanin merkitys sekä sen käytännön sovellutukset kirkastuvat erittäin hyvin. Voin todellakin suositella tätä kirjaa!”

Kerstin Landberg, asentaja ABB Instrument Transformers, ammattiliiton edustaja IF Metall

 

”Kirja on helppolukuinen. Se sisältää hyviä ja konkreettisia kuvituksia, jotka ovat suureksi avuksi. Ne auttavat ymmärtämään ja kytkemään Leanin hoitotyöhömme.”

Brita Nilsson, perushoitaja - vanhustenhoito, Boråsin kaupunki

 

”Tämä kirja kokoaa konkreettisella tavalla onnistuneen Lean-työn ytimen. Lean-filosofiasta kerrotaan selvästi ja yksinkertaisesti ilman vaikeita sanoja ja abstrakteja käsitteitä.”

Jonas Bäckström, metallurgi, toiminnan kehittäminen, Boliden Mineral AB

 

”Erittäin helppolukuinen työkirja, joka kuvaa Lean-työn erittäin hyvin. Tämä kirjan opit on hyvä pitää mielessä, kun haluaa saada Leanin mukaisesti tiimit mukaan kehittämistyöhön.”

Marlene Hedlund, perushoitaja - vanhustenhoito, Boråsin kaupunki

 

”Kirja on helppolukuinen! Teosta voidaan käyttää työkaluna, jotta terveydenhuoltoon saadaan luotua hyvä rakenne.”

Suzanne Diner, perushoitaja, Boråsin kunta

 

”Kirja on konkreettinen, helposti lähestyttävä ja osoittaa muutostyön haasteellisuuden tekemättä siitä kuitenkaan liian monimutkaista. Lisäksi se osoittaa osallistamisen tärkeyden, jotta saadaan luotua työntekijävetoinen toiminnan parantaminen. Kirja antaa opettavaisen, hauskan ja tasapainoisen kuvan Leanista. Kannattaa lukea!”

Cecilia Wenster, Aluejohtaja, Malmön kunta

 

”Kirja on helppolukuinen vaikka monet sanat ja käsitteet ovat uusia. Uskon ehdottomasti, että kirja voi antaa monille toiminnoille sen tarvittavan sysäyksen eteenpäin, jos vain tahtoa ja mielenkiintoa löytyy sekä johdosta että työntekijöiden joukosta.” Sören Carlsson, ammattiyhdistyksen puheenjohtaja, Volvo PV Göteborg

 

”Kirja on erinomainen työkalu oman lean-matkan aloittamiseen. Teos antaa työntekijöille käsityksen roolistaan toiminnan parantamisessa.”
Ylva Söderholm, MAVA/50 St. Göranin sairaala.

 

You might also like