Johtajuus – Tee Leanista menestys!

Johtajuus – Tee Leanista menestys! (256 sivua) Suosittu Lean-johtajuusteos vihdoinkin suomeksi! Teos kertoo käytännönläheisesti, mitä vaaditaan organisaation johtamiseksi kohti Leania. Tarkoituksena on saada lukijat ymmärtämän, kuinka esimiehet ovat Leanin suhteen avainasemassa. Ilman heitä ei onnistuta vakiinnuttamaan Lean-kulttuuria, joka mahdollistaa organisaation hyvän tuloskehityksen.

Quantity

OBS!

Suomalaisten kirjojen tilaamiseksi ota yhteyttä Suomen Lean-yhdistykseen
För finska böcker kontakta Lean Association of Finland 
To order Finnish books contact Lean Association of Finland

Johtajuus – Tee Leanista menestys!

Nyt vihdoinkin saatavilla suomenkielinen käännös tästä Lean-johtajuuskirjasta! Teos kertoo käytännönlähteisesti ja konkreettisesti, mitä vaaditaan organisaation johtamiseksi kohti Leania. Tarkoituksena on saada lukijat ymmärtämään, kuinka esimiehet ovat avainasemassa. Esimiehillä täytyy olla ymmärrys Leanista ja lisäksi heidän täytyy käytännössä onnistua vakiinnuttamaan Lean-kulttuuri, joka mahdollistaa organisaation tuloskehityksen.

 

Teos sisältää lyhyen kuvauksen Leanista sekä kuvaa johtajuuden eri osa-alueita aina organisatorisista edellytyksistä henkilökohtaisiin johtajaominaisuuksiin saakka. Lisäksi kuvataan menetelmiä, jotka antavat johtajuudelle rakennetta ja tukevat henkilöstön kehittämistä työtapana.

Tekstinäyte

Kirjassa on 256 sivua. Mikäli haluat tutustua kirjan sisältöön ja rakenteeseen ennen ostopäätöksen tekoa, löydät lukunäytteen tämän linkin takaa. (Tulossa pian)

 

Kirja soveltuu kaikkien organisaatiotasojen johtajille/esimiehille sekä hallitusjäsenille että sijoittajille. Teos kuvaa konkreettisesti, kuinka johtajuutta täytyy muokata, jotta menestykselliselle Lean-investoinnille saadaan luotua edellytykset. Kirja on jatkoa kehutulle Lean – Muuta poikkeamat menestykseksi! -kirjalle, jossa kerrotaan mitä Lean on ja millaisia vaikutuksia sillä on toimintoon.

 


ISBN: 987-91-980372-6-5

256 sivua

 

Arvostelut

”Tämän kirjan kirjoittajat hallitsevat TPS:n (Toyota Production System) tavalla, jota voidaan verrata Toyotaan itseensä. Heidän kokemuspohjansa on sekä laaja että syvä, ja heillä on ainutlaatuinen kyky varmistaa tehokas ja menestyksekäs muutos kaikenlaisissa toimintaympäristöissä. Tähän kirjaan he ovat tiivistäneet Lean-johtamisen ytimen. Se on konkreettinen, helposti ymmärrettävä, täsmällisen tarkka ja lisäksi viisas. Fantastisen hyvä kirja, joka kaikkien esimiesten tulisi omaksua ja hallita!”

Niklas Modig, Tutkija ja kirjan ”Tätä on Lean?” kirjoittaja, Tukholman kauppakorkeakoulu

 

”Kirja sisältää kaikki välttämättömät osatekijät, joita organisaatiolta vaaditaan omaksuakseen toimintatavakseen Leanin. Teos tarjoaa yleiskuvauksen Leanista sisältäen perusmenetelmien jalkauttamisen ja kaikki pääkohdat. Lisäksi siihen on sisällytetty mielenkiintoisia ja hyödyllisiä esimerkkejä. Johtamistaitojen puute on merkittävin syy epäonnistumiseen minkä tahansa uuden (kuten Leanin) aloittamisessa. Tämä kirja kertaa, minkälaista johtajuutta tarvitaan hyvien tulosten saavuttamiseksi ja menestyksekkääksi jalkauttamiseksi.”

Marvin M. Wurtzel, Omistaja ja pääkonsultti, Wurtzel Consulting Inc., Six Sigma Master Black Belt, CBPMP (Certified Business Process Management Professional)

 

”Jotta Leanin käyttöönottamisella saavutettaisiin omassa toiminnassa paras mahdollinen tulos, yhteisen ajattelutavan täytyy yhdistyä parhaiksi tiedettyihin menetelmiin – ja ennen kaikkea täytyy varmistaa, että henkilöstö on kehittämistyössä ohjaajan paikalla. Haasteista suurin on johtajuuden kehittäminen, jotta eri organisaatiotasoilla työskentelevät esimiehet eivät muutu muutosprosessin jarruiksi. Tämän kirjan kirjoittajista huomaa, että heillä on kokemusta kehittämistyön eteenpäin viemisestä Lean-ajattelun mukaisesti. He ovat tuossa työssä onnistuneet erinomaisesti tasapainottamaan menetelmät ja johtamisen. Kirja kannattaa lukea!”

Thomas Karlsson, Senior Vice President Scania CV AB, Production and Logistics, Chassis and Cab Production

 

”Luulin, että oli mahdotonta ylittää tämän sarjan ensimmäinen kirja Lean – Muuta poikkeamat menestykseksi! Kirjoittajat ovat kuitenkin onnistuneet yli kaikkien odotusten! Johdanto on yksinkertaisuudessaan kaikkien aikojen parhaiten kirjoitettujen joukossa. Kirja paljastaa silmänräpäyksessä punaisen langan kaikkein fantastisimpaan kehittämistyökaluun ikinä: johtamiseen! Lue, opi lisää ja nauti sen merkittävyydestä ja ehdottomasta välttämättömyydestä onnistuneelle ja kestävälle Lean-muutokselle. Ja opi, KUINKA muutos tehdään!”

Göran Örnung, Ylilääkäri, Päivystyspoliklinikan johtaja, Capio S:t Göranin sairaala

 

”Monet yritykset pyrkivät jalkauttamaan Leanin. Jotkut onnistuvat siinä erittäin hyvin, kun taas toiset vaipuvat hetken kuluttua epätoivoon ja kehittämistyö pysähtyy. Mikä aiheuttaa tämän eron yritysten välillä? Mikä saa jotkut yritykset onnistumaan? Teollisuustoimialalta saamani kokemus Lean-muutoksista osoittaa sen, että onnistumisen kannalta ratkaisevaa on esimiesten sitoutuminen ja innostus Lean-työtä kohtaan organisaation kaikilla tasoilla. Esimies on valmentaja, ja valmentajalta vaaditaan Lean-osaamista. Kirja Johtajuus – Tee Leanista menestys! on erinomaista luettavaa esimiehille, jotka haluavat nämä taidot. Kirja on helppolukuinen. Se sopiikin siksi erinomaisesti kaikkien esimiesten luettavaksi, organisaatiotasosta riippumatta.”

Bengt Lundström, Vice President Complete Bus Europe, Volvo Buses

 

”Tämä kirja, aivan kuten Part Developmentin ensimmäiseksi julkaisema kirja, ovat kaikista helpoimmin omaksuttavia Lean-kirjoja, joita olen koskaan lukenut. Sen ymmärrettävä tyyli sopii hyvin sekä niille, jotka jo tietävät paljon Leanista että myös vähemmän asiaan vihkiytyneille, jotka haluavat oppia lisää hyvästä johtajuudesta. Yksinkertaiset esimerkit ja naulan kantaan osuva tulosjohtamisen ja menetelmäjohtamisen vertailu helpottavat itsensä tunnistamista ja herättävät ajatuksia toiminnan ja johtamistaitojen kehittämisestä. Tämä kirja soveltuu esimiehille, jotka haluavat kehittyä sekä työntekijöille, jotka haluavat tietää, mitä esimiehiltä odottaa pitkälle edenneessä Lean-ympäristössä. Aion jakaa kirjaa yrityksessämme samalla tavoin kuin sarjan ensimmäistäkin teosta. Tulemme jatkossakin käyttämään kirjan oppeja johtajuuden kehittämisessä. ”

Peter Alvarsson, Head of Operational Excellence & Lean, Astra Zenecan Ruotsin toiminnot

You might also like