Lean Muuta poikkeamat menestykseksi!

Lean – Muuta poikkeamat menestykseksi! (355 sivua) 3. uudistettu painos

Quantity


OBS!

Suomalaisten kirjojen tilaamiseksi ota yhteyttä Suomen Lean-yhdistykseen
För finska böcker kontakta Lean Association of Finland 
To order Finnish books contact Lean Association of Finland

Lean – Muuta poikkeamat menestykseksi! (355 sivua), 3. uudistettu painos.

Nyt vihdoinkin saatavilla suomenkielinen käännös tästä täysin uudistetusta teoksesta! Kirja tarjoaa Lean-periaatteisiin ja Lean-kulttuurin luomiseen länsimaisen näkökulman. Teoksessa syvennytään Leanin ajattelutapaan sekä siihen, mitä työntekijöiltä ja esimiehiltä vaaditaan, jotta Leanin avulla saavutetaan halutut tulokset. Eli miten luodaan edellytykset havaita ja poistaa hukkaa.

Teoksesta löydät mm. vastaukset seuraaviin:

  • Mitä tarkoitetaan virtaustehokkuudella ja miten se eroaa resurssitehokkuudesta?
  • Kuinka tehokkaita virtauksia luodaan?
  • Miten toimivat tavoitteet ja mittaaminen sekä taloudellinen ohjaus ml. Lean Accounting?

Lisäksi kirjassa on lukuisia esimerkkejä ja havainnekuvia eri toimialoilta. Kirjoittajat tuovat korostetusti esille tuotantoteollisuuden ulkopuolisia ratkaisuja, kyseistä toimialaa kuitenkaan unohtamatta.

Kirja on ennen kaikkea oppikirja. Tekijät haluavat teoksellaan auttaa organisaatioita ymmärtämään Leanin taustalla vaikuttavat ajatukset, sillä ne ovat edellytys Lean-investoinnin menestymiselle. Ymmärrys on tärkeää, jotta jatkuvasti osataan valita oikeat kehittämistoimenpiteet toiminnon omista, ainutlaatuisista edellytyksistä käsin.

Tekstinäyte

Kirjassa on 355 sivua. Mikäli haluat tutustua kirjan sisältöön ja rakenteeseen ennen ostopäätöksen tekoa, löydät lukunäytteen tämän linkin takaa.

 

Kirjan kohdeyleisöä ovat sekä syvempää osaamista etsivät Leanin soveltajat, jotka haluavat tietää miksi ja miten sekä päätöksentekijät, jotka pohtivat lähteäkö Lean-tielle vai ei. Teos sopii myös yliopistojen ja korkeakoulujen kurssikirjallisuudeksi.

ISBN: 987-91-980372-5-5

355 sivua

 

Arvostelut

”Tämä kirja antaa lukijalle Leanista ja TPS:stä (Toyota Production System) erinomaisen kokonaiskuvan. Teos kattaa kaiken laajasta (yhteiskunta-) näkökulmasta aina konkreettisiin työkaluihin ja jokapäiväiseen toteuttamiseen saakka. Kirjassa on esimerkkejä, joiden avulla lukija ymmärtää Lean-filosofian, tai elämäntavan, olevan mahdollista myös muilla toimialoilla kuin tuotantoteollisuudessa. Lisäksi kerrataan Leanin historia, ja kuinka sen periaatteet ja työkalut ovat vuosikymmenten aikana kehittyneet – ja jatkavat kehittymistään. Kirja on helppolukuinen ja se antaa perustan, jolta kehittää omaa strategiatyötä, lähestymistapaa, periaatteita ja tavoitteita. Lisäksi viimeisimpänä vaan ei vähäisimpänä, se neuvoo kuinka selvitä jalkauttamisvaiheesta parhaalla mahdollisella tavalla ilman lankeamista perinteisiin sudenkuoppiin. Työkalupakin sisältö sijoitetaan oikeaan asiayhteyteen ymmärrettävästi, ja se antaa konkreettisia malli- ja työkalukuvauksia. Kirja kertoo sekä arvoista että työkaluista, ja se tarjoaa rennosti, elävästi ja opettavaisesti pohjan oman Lean- ja TPS-kehittämistyön rakentamiselle. Odotan jo nyt seuraavaa, muutaman vuoden kuluttua ilmestyvää uutta painosta. Uskoisin, että olemme kaikki samaa mieltä siitä, että TPS:n kehitys ei pysähdy.”

Sven Wirenhammar, Director, Supply Control, Toyota Material Handling Europe

 

”Tämä kirja on sekä erinomaisesti jäsennelty että kirjoitettu, ja se antaa hyvän yleiskuvan Leanin perusteista. Kirjoittajat ovat valinneet Lean-tuotantoa laajemman näkökulman Leaniin. Tämän vuoksi kirja on lukemisen arvoinen myös niille, jotka eivät työskentele tuotantoteollisuudessa. Lisäksi kirja toimii erinomaisena perustason kurssikirjallisuutena.”

Monica Bellgran, Professori – Tuotannon kehittäminen, Mälardalenin yliopisto. Asiantuntija, Association of Engineering Industries (Teknikföretagen)

 

”Kaikki Byggmaxin päälliköt käyttivät tämän kirjan edellistä painosta läpikäymässämme Lean Management -koulutuksessa. Kirjasta pidettiin kovasti, sillä se antoi useita hyviä ideoita toimintamme kehittämiseksi. Teos onnistuu kuvaamaan kokonaisuuden jopa edeltäjäänsä paremmin ja mahdollistaa sen, että lukija todella ymmärtää, mitä Lean-kulttuurin luomiseksi tarvitaan. Tämä uusi painos on edellistä huomattavasti laajempi ja syvemmälle menevä. Se sisältää myös selkeyttäviä kuvia ja esimerkkejä. Kaiken lisäksi teos on vielä helppolukuinen. Tämä kirja tulee varmasti helpottamaan Byggmaxin jatkuvaa toiminnan parantamista kohti entistä parempia tuloksia.”

Magnus Agervald, Toimitusjohtaja Byggmax Group AB

 

”Tämä kirja on yksi niistä harvoista, joka kykenee kuvaamaan koko Lean-strategian käyttökelpoisella tavalla. Kirjassa on merkittäviä oivalluksia siitä, kuinka organisaatiota/yritystä voidaan johtaa optimaalisesti ja pitkällä tähtäimellä kestävästi Lean-periaatteiden avulla – verrattuna vaikkapa perinteisiin johtamistapoihin ja prosesseihin.  Kirja kuvaa yksityiskohtaisesti ja helposti ymmärrettävästi, kuinka Leanin periaatteet nivoutuvat yhteen, mutta se on samalla myös erittäin käyttökelpoinen kirja niille, jotka ovat jo ehtineet aloittaa työnsä Leanin parissa.”

Monica Birgersson, Lean kehittämisstrategisti, Södertäljen kunta

 

”Tämä kirja toimii johdantona Leaniin ja se soveltuu myös Lean-peruskurssien opetusmateriaaliksi. Kirja sisältää monia hyviä ja konkreettisia esimerkkejä, joita elävöitetään kuvituksilla. Teos auttoi minua oivaltamaan, mihin toimintamme osa-alueisiin meidän pitäisi panostaa päästäksemme tehokkuudessamme seuraavalle tasolle.”

Andreas Nordbrandt, President, Underground Rock Excavation Division, Atlas Copco Rock Drills AB

 

”Teoksen kirjoittajat eivät osoittele sormella vaan yksinkertaisesti esittävät itsestäänselvyyksiä sellaisella tavalla, että lukija itse tajuaa, kuinka paljon toimintaa voidaan parantaa. Periaatteessa lukija voi valita minkä tahansa teoksen sivun ja parissa minuutissa nähdä, kuinka juuri esitellyllä osa-alueella voidaan oman organisaation toimintaa parantaa. Kirja sisältää konkreettisia vinkkejä ja käytännön esimerkkejä, jotka helpottavat asioiden selittämistä muille organisaatiossa työskenteleville. Tästä syystä kirja on todellakin avain menestykseen sekä henkilökohtaisella että yrityksen tasolla.”

You might also like