Lean by Yourself (Svenska)

14 900,00 kr
Exkl. moms 3-5

Lean by Yourself® (LbY) är ett träningsupplägg indelat i moduler som kan tränas var för sig eller från början till slut. LbY riktar sig till alla typer av organisationer som på ett kostnadseffektivt sätt vill genomföra sin Lean-träning enligt konceptet ”Train the Trainer”. Träningsupplägget passar både dem som ska påbörja sin Lean-resa och dem som redan kommit en bit på väg.

Kvantitet
I Lager

Lean by Yourself® - Step by Step towards a Lean Culture

En unik möjlighet för organisationer att genomföra sin Lean-resa helt på egen hand

Målgrupp

Lean by Yourself® (LbY) är ett träningsupplägg som riktar sig till alla typer av organisationer som på ett kostnadseffektivt sätt vill genomföra en Lean-träning enligt konceptet ”Train the Trainer”. 
LbY är indelat i olika moduler vilket är förmånligt då man kan välja om man vill köra en komplett Lean-träning från pärm till pärm eller så finns möjligheten att plocka specifika delar att fördjupa sig i. Träningsupplägget passar därför bra för både dem som ska påbörja sin Lean-resa och dem som redan kommit en bit på väg. 
De organisationer som redan har Lean som förhållningssätt kan använda LbY som ett verktyg för att ytterligare fördjupa sina kunskaper inom specifika delar och därigenom upprätthålla Lean-kulturen och samtidigt förbättra sina resultat genom att vidareutveckla de arbetssätt som redan finns på plats.

Syfte och kunskapsbas

LbY syftar till att deltagarna på egen hand ska kunna skapa en djup förståelse för Lean och hur dess olika delar kan tillämpas i den egna verksamheten för att uppnå önskade resultat. Träningsupplägget baseras på innehållet i följande böcker:

 • Lean – Gör avvikelser till framgång!
 • Ledarskap – Gör Lean till framgång!
 • Medarbetarens guide till framgång – förbättra med Lean!

 

Utrullning av träningen

Träningen genomförs i s.k. träningsvågor uppifrån och ned i organisationen till dess att hela organisationen är tränad. Strävan bör vara att varje våg handleds av träningsdeltagarnas närmaste chef. Handledarens uppgift i en träning är att steg för steg, med stöd av ett detaljerat handledarmaterial, vägleda deltagarna igenom ett antal olika träningsmoment. Den som handleder träningen behöver därför inte vara Lean-expert utan kan förlita sig på det stöd som handledarmaterialet ger. 

Innehåll och struktur

LbY består av ett antal träningstillfällen där var och ett fokuserar på en specifik del av Lean. De fördjupningsområden som omfattas av träningen är:

 • Värderingar
 • Medarbetarskap
 • Ledarskap
 • Mål och resultatpåverkan
 • Pulsmöte
 • Standardisering
 • Utjämning
 • JIT (Flöde)
 • Jidoka (Kvalitet)
 • Ständiga förbättringar
   

Respektive träningstillfälle är i sin tur uppbyggt på ett sätt som gör att gruppen steg för steg går från teori till praktik. Det sker genom följande aktiviteter:

 • Enskild läsning i den medföljande Lean-litteraturen
 • Enskilt besvarande av instuderingsfrågor samt en gruppgemensam diskussion kring samma frågor
 • Gemensam diskussion kring ett antal frågor för att koppla teorin till den egna verksamheten
 • Praktiska övningar för att förstärka lärandet
 • Gå & Se-övningar i den egna verksamheten för att få en bättre bild av verksamhetens status inom det aktuella området
 • Praktiskt arbete med att i liten skala börja tillämpa de nya kunskaperna i den egna verksamheten för att på så sätt börja förbättra verksamheten redan under träningens gång
 

Uppskattad tidsåtgång

I det träningsupplägg som är avsett för organisationens ledare består varje våg av 12 träningstillfällen á 6-8 timmar. Därutöver behöver deltagarna mellan träningstillfällena lägga ca 4-6 timmar per person för eget arbete med att tillämpa de nya kunskaperna i den egna verksamheten.

Träningsupplägget för medarbetare är inte lika styrt som ledarnas träning. Syftet med det är att ledarna efter genomgången LbY-träning ska sätta samman en medarbetarträning som bedöms passa den egna organisationen. I handledarmaterialet ges dock ett förslag till medarbetarträning som består av 9 träningstillfällen á 2-3 timmar.

 

Medföljande träningsmaterial

Träningsupplägget Lean by Yourself® (LbY) består av följande delar:

 • Lean-litteratur
 • 1 st ”Lean – Gör avvikelser till framgång!”, 3:e upplagan
 • 1 st ”Ledarskap - Gör Lean till framgång!”
 • 1 st ”Medarbetarens guide till framgång – förbättra med Lean!”
  • 1 Handledarmaterial (en detaljerad träningsbeskrivning som stöd för handledaren)
  • 1 Utjämningsövning (för att se och förstå effekten av utjämning)
  • 1 Leanvelope Exercise (ett slags Lean-spel)
  • 1 Brandbilsövning (en övning för att förstå ”stoppa vid fel” och ”standardisering”)
  • 1 Lean Quiz (en diskussionsövning om Lean kopplat till den egna verksamheten)
  • 1 Värderingsövning (för att skapa önskade beteenden)
  • 1 USB-minne med följande innehåll:
   • Checklista: ”Checklista för handledare”
   • Presentationsmaterial: ”Vad är Lean?”
   • Presentationsmaterial: ”Introduktion till LbY”
   • Frågor för utskrift: “Instuderingsfrågor LbY”
   • Mall för utskrift: ”Mall flygplansvikning”
   • Blankett: ”Självutvärderingsformulär Ledarskap”
   • Blankett: ”Självutvärderingsformulär Medarbetarskap”
   • Blankett: ”Frågeformulär Rapid Plant Assessment (RPA)”
   • Blankett: ”Utvärderingsblad Rapid Plant Assessment (RPA)”
   • Film: “Instruktionsfilm The Leanvelope Exercise”
   • Film: “Instruktionsfilm The Leanvelope Exercise_omgång 4”

 
OBS! Med undantag för böckerna kan träningsuppläggets delar inte köpas var för sig.

 

Kontakt:

Leveranstid ca 1 vecka

Du kanske också gillar