Om Part Development AB

Part Development är en konsultorganisation som stödjer företag inom en rad olika branscher att utifrån Lean förbättra sin verksamhet mot ökad konkurrenskraft. Vi erbjuder spetskompetens, erfarenhet och aktivt stöd för att ta våra kunders resultat till nya höjder. Utifrån en analys av kundens problem och möjligheter skapar vi en struktur för förbättringsarbetet samt stödjer organisationen genom hela genomförandet. Genom vårt arbetssätt som baseras på stöd istället för utförande maximeras kundens lärande, resultatens hållbarhet och projektets kostnadseffektivitet.

Inom Part Development finns mångårig praktisk erfarenhet av produktion och verksamhetsutveckling. Dessutom har alla våra konsulter forskarerfarenhet inom produktionsområdet. Genom framgångsrika projekt i många olika branscher och i olika typer av verksamheter har vi en stabil bas att stå på för att möta kundens behov. De senaste åren har vi på Part Development AB arbetat med verksamhetsutveckling inom:

Verkstadsindustri         Distributionsverksamheter       Byggindustri
Elektronikindustri Läkemedelsindustri Textilindustri
Elkraftindustri Kommuner Livsmedelindustri
Fordonsindustri Sjukvård Medicinteknik
Olika typer av administrations- och serviceverksamheter

Part Development är också en etablerad utbildningspartner med lång erfarenhet och ett brett utbud av Lean-utbildningar. Vår syn på kunskapsbyggande är att det bästa sättet att lära är genom att göra. Därför innehåller våra utbildningar, så långt det är möjligt, praktiska övningar där kunden får möjlighet att träna i sin egen verksamhet. Part Development genomför även olika typer av produktionsspel, varav några är egenutvecklade för att möta våra kunders behov.

Läs mer på:
www.partdevelopment.com