Medarbetarens guide till framgång

199,00 kr
Exkl. moms 3-5

Medarbetarens guide till framgång – Förbättra med Lean! (139 sidor) ger en lättläst beskrivning av de mest centrala delarna av Lean och den vänder sig till alla medarbetare i en organisation. Fokus ligger på en enkel och konkret beskrivning av standardisering och ständiga förbättringar. Detta är de delar av Lean som alla berörs av och som lägger grunden för en framgångsrik Lean-kultur.

Mängdrabatter

Kvantitet Rabatt Du Sparar
11 20,00 kr Upp till 220,00 kr
46 50,00 kr Upp till 2 300,00 kr
Kvantitet
Finns i lager

Medarbetarens guide till framgång – Förbättra med Lean! ger en lättläst beskrivning av de mest centrala delarna av Lean. Med sina enkla och pedagogiska beskrivningar syftar boken till att ge en bra kunskapsgrund för alla medarbetare i en organisation. Fokus ligger på en enkel och konkret beskrivning av standardisering och ständiga förbättringar. Detta är de delar av Lean som alla berörs av och som lägger grunden för en framgångsrik Lean-kultur.

Boken erbjuder ett effektivt stöd till ledare i arbetet med att träna sin personal. Med korta och kärnfulla kapitel och med reflektions-/diskussionsfrågor efter varje avsnitt blir det enkelt att koppla bokens budskap till den egna verksamheten. Därmed utgör boken en utmärkt grund för att genomföra en konkret och praktisk Lean-träning i den egna verksamheten.

Utöver beskrivningen av Lean från värderingar till resultat presenteras ett antal medarbetar- och ledarskapsprinciper. Medarbetarprinciperna beskriver tänkesätt för att på bästa sätt bidra till att skapa en Lean-kultur i organisationen. De kan också med fördel användas som utgångspunkt vid t.ex. utvecklingssamtal. Ledarskapsprinciperna presenteras i sin tur för att alla i organisationen ska förstå ledarens roll i en verksamhet som strävar mot Lean.

Utdrag ur boken
Boken omfattar totalt 139 sidor och vill du läsa ett utdrag ur boken hittar du ett Smakprov här. Du har möjlighet att få en kort inblick i hur Medarbetarskap förmedlas i Medarbetarens guide till framgång - Förbättra med Lean!

Boken rekommenderas för alla som vill ha en enkel, lättläst och konkret introduktion till vad Lean innebär. För läsare som i nästa steg vill fördjupa sina kunskaper om Lean rekommenderas boken Lean – Gör avvikelser till framgång! medan boken Ledarskap - Gör Lean till framgång! ger en fördjupning av vad som krävs av en ledare för att lyckas leda sin organisation mot Lean. De tre böckerna bildar en serie och de bygger således på varandra.

Lean Basic - grundläggande kunskaper i Lean
Lean Basic är en Lean-utbildning som passar alla typer av verksamheter och kan genomföras helt på egen hand. Den syftar till att ge deltagarna grundläggande kunskaper i Lean. Utbildningen baseras på boken "Medarbetarens guide till framgång - Förbättra med Lean!". Mer information och nedladdningsbart material hittar du på Part Developments hemsida.

1-10 böcker 199:- per styck (plus moms och frakt)
11-45 böcker 179:- per styck
46- böcker 149:- per styck

ISBN 9789198037210

139 sidor 

Recensioner

”Hade vi haft denna bok när jag startade min Lean-resa så hade den gått snabbare. Boken är pedagogisk och beskriver tänkesätten på ett enkelt sätt. Den passar perfekt till både medarbetare och närmaste chef. Jag lärde mig nya saker trots att jag arbetat med Lean (SPS) i 15 år. Läs den!”
Ulla Petman, montör på växellådsmonteringen, Scania

”En bra bok som innefattar ett komplett tankesätt för att förbättra en organisations sätt att förbättra sitt arbetstänk och bli mer effektiv. Tänkvärda exempel som, om de appliceras på rätt sätt, kan göra en organisation mer effektiv genom att skapa mer delaktighet, vilket i sin tur kan motivera personalen och sänka sjuktalen.”
Fredrik Lönner, sjuksköterska hand- och plastikkirurgen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

"En bok jag saknade då vår LEAN resa började. Teori, praktik och exempel som alla behöver, oavsett var på LEAN resan man befinner sig."
Anders Pihl, support handler, Ericsson AB 

"Den här boken lyfter på ett konkret och koncist sätt fram kärnan i Lean, utan att bli för betungande. Boken är perfekt som utgångspunkt för medarbetarens eget avstamp i förbättringsarbetet."
Jan Hellenberg, objektledare hårdvarukonstruktion, RUAG Space

”Boken är lättläst och lätt att ta till sig. Det är ett stort plus att texten kompletteras med illustrationer eftersom det förstärker och förtydligar textens innebörd. Dessutom bjuder boken, på ett mycket bra sätt, in till att fundera över hur Lean kan användas i den egna verksamheten. Jag vill varmt rekommendera boken!”
Frida Johansson, biomedicinsk analytiker, Labmedicin Skåne

"Med ett tydligt fokus på vad som förväntas av dig som medarbetare, vad du och företaget har att vinna på att sträva mot Lean samt med en stor portion om standardiserings- och förbättringsarbete är detta en introduktionsbok som definitivt kommer att ligga på alla våra nyanställdas skrivbord."
Daniel Bergman, inköpscontroller, Byggmax 

”Boken är lätt att läsa och förstå och den är en utmärkt lärobok som stöd för Lean-arbetet. Både meningen med Lean och hur det praktiskt kan gå till kommer fram på ett mycket bra sätt. Jag kan verkligen rekommendera denna bok!”
Kerstin Landberg, montör på ABB Instrument Transformers och förtroendevald i IF Metall

”Boken är lättläst med mycket bra konkreta illustrationer som är till stor hjälp. Det gör det lättare att förstå och att förankra i vårt arbete i vården.”
Brita Nilsson, undersköterska äldreomsorg, Borås Stad

”En bok som på ett konkret sätt sammanfattar kärnan i ett lyckat Lean-arbete. Lean-filosofin reds ut, utan att i onödan krångla till det med konstiga ord och abstrakta begrepp.”
Jonas Bäckström, processutvecklare, Boliden Mineral AB

"En mycket lättläst arbetsbok, som beskriver Lean arbetet mycket väl. Vore väldigt bra att ha när man som Lean ombud ska få med arbetsgruppen i förbättringsarbetet."
Marlene Hedlund, undersköterska äldreomsorg, Borås Stad

”Boken är lättläst! Det finns möjlighet till bra struktur inom vården genom att ha boken som verktyg.”
Suzanne Diner, undersköterska äldreomsorg, Borås Stad

”Boken är konkret, lättillgänglig och visar på komplexiteten i ett förändringsarbete utan att krångla till det. Förutom att påvisa vikten av delaktighet för att lyckas skapa ett medarbetardrivet förbättringsarbete så är den pedagogisk, rolig och ger en balanserad bild av Lean. Läs den!”
Cecilia Wenster, Sektionschef Innerstaden, Malmö

”Boken är lättläst, även om många ord och begrepp är nya. Jag tror absolut att boken kan ge den skjuts som vissa verksamheter mycket väl behöver, om viljan och intresset finns - hos både ledning och medarbetare.”
Sören Carlsson, klubbordförande Unionen, Volvo PV Göteborg

”Boken är ett utmärkt verktyg för att starta sin lean-resa . Medarbetaren får en inblick i sin roll att kunna bidra till förbättringsarbetet.”
Ylva Söderholm, MAVA/50 Med kliniken St Görans sjukhus

Du kanske också gillar